ขอใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ กระทรวงยุติธรรม

คำชี้แจง: เฉพาะผู้ต้องการขอใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ (ระดับผู้ดูแลระบบ) ในการสร้างข้อมูลการลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนแล้ว โทรแจ้งผู้พัฒนาระบบฯ (02 141 4988) เพื่อดำเนินการออก username และ password ให้ทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้