ลงทะเบียนเข้าใช้งาน OPS Intranet

วัน พุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2563

คำชี้แจง: สำหรับ จนท.สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่นี่