ลงทะเบียน Adminหน่วยงาน สำหรับลงข้อมูลคำสั่ง หนังสือเวียน หรือ ประกาศ ในระบบ OPS Intranet

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 ถึง วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2563

-

คำชี้แจง: สำหรับ จนท.สร. และ สป.ยธ. ขอสิทธิ์สำหรับลงข้อมูลคำสั่ง หนังสือเวียน หรือ ประกาศ ในระบบ Intranet

เอกสารแนบกิจกรรม: เปิดเอกสารแนบ